ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.PLAYGASM.COM

Добре дошли в PLAYGASM!

Настоящите “Общи условия” уреждат взаимоотношенията между фирма "Плейгазъм" ЕООД (наричана по-долу www.playgasm.com) от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейна playgasm.com (наричан за кратко сайт). Тези условия обвързват всички потребители, които с маркирането на всеки един обект, линк и бутон, разположен на страниците на playgasm.com (с изключение на линка към настоящите “Общи условия”) се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия". Моля, прочетете ги внимателно, тъй като те засягат вашите законови права и задължения. Ако не сте съгласни с тези "Общи условия", Ви молим да не използвате услугите на сайта. Ако имате въпроси относно тези "Общи условия", Ви молим да се свържете с нас.

Сайтът предоставя на клиентите информация за продукти и възможността за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

"Плейгазъм" ЕООД е еднолично дружество, регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление:

Адрес: България, София 1330
кв. "Красна поляна 2"
бул. "Никола Мушанов" 118       

Управител: Красимир Петров

Телефон: 0895 164 481
Електронна поща: shop@playgasm.com
Интернет страница: www.playgasm.com

Клиенти/потребители са физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от сайта. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Продуктовите страници на сайта представляват демонстративен онлайн каталог, описващ предлаганите от "Плейгазъм" ЕООД артикули и не са правно обвързваща оферта.

Когато правите своята поръчка изрично потвърждавате, че поръчката е свързана със задължение за плащане от Ваша страна. При натискане на бутона за поръчка Вие изразявате съгласието си за извършване на покупка със задължение за плащане.
След натискане на бутона за поръчка се счита, че сте направили поръчка на избраните от Вас продукти и приемате настоящите общи условия.